IPL 2012 - PHUPAJI

Creative Agency - JWT, Mumbai
Campaign - DLF IPL 2012 - aisa mauka aur kaha milega
Client - Set India Pvt. Ltd.
Actors - Shoky Sainani & Akash Beri